Geschiedenis

GESCHIEDENIS MEER DAN 200 JAAR GESCHIEDENIS... WIJ STELLEN ONS VOOR.

250 jaar geleden woonde de familie Smit op Erve Smit, dit was de plek in Losser waar nu de Gemeentewerf te vinden is. Dan al staan er bij veel boerenfamilies, weefgetouwen waarop in de winter linnengoed werd gemaakt. Rond 1776 gaat Gerrit Smit zich met deze nieuwe nijverheid bezig houden. Hij wordt fabrikant van linnengoed en verhuisd van Erve Smit naar de "Klepperskaamp". Nazaten van zijn oudste zoon Wilhelmus zullen op de aangrenzende bleekvelden ruim een eeuw actief zijn.

Dochter Joanna van Gerrit is getrouwd met de molenaarszoon: J.H.A. Kellerhuis en bezitten een grutterij (molen) waar Losserse anijsbeschuiten gemaakt werden. Haar jongste broer Hendrik verleent in de werkplaats een helpende hand. Hendrik is dan al eigenaar van het voormalige Teylers Nyehuis ( Logement & Hotel Smit in de toekomst). Handel zat familie Smit in het bloed. Hendrik leerde het koopman vak van zijn vader Gerrit en Hendrik gaf het weer door aan zoon Gerard. Gerard creëerde naast het logement ook een 2e vergaderruimte voor de Gemeente Losser.

Zowel Hendrik als opvolger Gerard, zijn vele jaren eerder overleden dan hun echtgenotes. Het is aan de sterke karakters van hun vrouwen Sutfelt en Tenambergen te danken dat de zaken in het logement voortgezet werden. In het eerste eeuwfeest, in 1910 pakt Caedilia de kans zelfs aan om de zaak uit te bouwen. Ze laat het bestaande gebouw afbreken en herbouwen; compleet met nieuwe verdieping, paardenstallen, café, restaurant en een winkel. Met de verbouwing is beneden ruimte gecreëerd voor ontvangst van grote gezelschappen. De zaal wordt vooral als eetzaal en voor bijzondere gelegenheden zoals bruiloften en feestelijke bijeenkomsten gebruikt. De bovenverdieping bevat 14 kamers, er is ook een stalling voor paarden van de gasten en de familie bezitten eigen vee.

In 1921 nemen Suub en Maria de zaak over. Nederland maakt een bloeiperiode mee waarvan ook het hotel profiteert. In 1919, heeft Suub Senior zelfs een motorrijtuig en rond 1924 wordt er een vrachtwagen aangeschaft voor het vervoer van hooi. Midden jaren dertig is er naast een bedrijfsauto zelfs een luxe gele auto geschikt voor drie personen aangeschaft. Na een turbulente oorlogstijd waarbij de Duitsers het hotel hadden gevorderd en er officieren werden ondergebracht, was de rust wedergekeerd.

In Losser wordt de toenemende welvaart merkbaar. Naast het hotel is grond vrijgekomen waardoor de lang gekoesterde wens van Suub Senior in vervulling gaat. Een feestzaal kan worden gerealiseerd, in 1957 verdwijnt de serre en wordt de noordgevel opengebroken voor de uitbreiding, tot op de dag van vandaag een sterk herkenbare uitstraling. Rechts van de centrale ingang heeft in de beginjaren het eerste cafeetje gelegen. De tapperij zal niet meer geweest zijn dan een kast met een tap en daarvoor enkele tafeltjes met simpele stoelen.

In 1950 kwam er een slijterij die vandaag de dag nog bestaat. Na Suub Smit junior ging het hotel en slijterij over naar zus Marianne en haar man Herman Poorthuis, zowel Herman Senior als zijn vader J.P. Poorthuis hebben hier het ambacht van klotendraaien voortgezet. In 1996 doet Marianne Poorthuis-Smit een stap terug om de initiatieven van de volgende familiegeneratie alle vrijheid te geven. Het voormalige koetshuis wordt dan al jaren niet meer als zodanig gebruikt en hierin komt een jongerencafé. Naast de uitbreiding van het jongerencafé wordt het gebouw in 1997 aan de binnenzijde grondig aangepakt en omgebouwd tot Grand Café. De voormalige eetzaal verdwijnt, deze wordt bij de slijterij aangetrokken.

In 2015 wordt het Grand Café weer volledig gerestyled, oud en nieuw past bij elkaar blijkt. Met de metamorfose en de nieuwe zetting zijn we weer geheel bij de tijd en klaar voor heel veel gezellige dagen en bijzondere gelegenheden. Grand Café Smit is na meer dan 200 jaar in Losser een algemeen begrip geworden. Grand Café Smit is het meest veelzijdigste café in de regio.